Zapytanie ofertowe nr 2/2021 prowadzone w trybie ROZEZNANIA RYNKU

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa PodlaskiegoProjekt pt. „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” jest współfinansowany w kwocie 730238,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Indywidualne wsparcie psychologiczne

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” numer projektu: RPPD.09.01.00-20-029/20, zapraszamy do składania ofert na realizację INDYWIDUALNEGO WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO – kod PCV  85121270-6.

Załączniki (pdf):

Ogłoszenie rozeznanie cenowe psycholog KIS
Zał. nr 1 formularz oferty
Zał. nr 2 wykaz usług
Zał. nr 3 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

„KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „KURNIK””
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa IX: Rozwój lokalny
Działanie: 9.1 Rewitalizacja Społeczna i kształtowanie kapitału społecznego
Numer projektu: RPPD.09.01.00-20-029/20