INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENT W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W HAJNÓWCE

Informuje się, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko – referent w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul 11 Listopada 24 została wybrana Pani Diana Kendyś zamieszkała w Hajnówce.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Diana Kendyś spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko referent w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się najlepszą znajomością zagadnień związanych z pracą na oferowanym stanowisku pracy. Kandydatka posiada odpowiednie kwalifikacje oraz przygotowanie merytoryczne pozwalające jej na prawidłową i pełną realizację zadań określonych w zakresie obowiązków na w/w stanowisku. Pani Diana Kendyś wykazała się dobrą znajomością celów pracy na stanowisku referenta, co w ocenie Komisji Rekrutacyjnej stanowi gwarancję właściwego wykonywania powierzonych jej zadań i obowiązków.

Ponadto Komisja Rekrutacyjna oceniła również bardzo wysoko umiejętności interpersonalne ww. kandydatki. Dzięki cechom osobowościowym oraz silnej motywacji do pracy uzyskała ona najwyższe uznanie Komisji.

Dyrektor MOPS w Hajnówce
Mariusz Iwaniuk