Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referent w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu zakwalifikowały się następujące kandydatki spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

L.p.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Pani Diana Kendyś

Hajnówka

2.

Pani Paulina Adamczuk

Hajnówka

Rozmowy kwalifikacyjne z ww. kandydatkami odbędą się dnia 14-12-2023 r. (czwartek) o godz. 900 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce 17-200 Hajnówka, ul 11 Listopada 24, po wcześniejszym powiadomieniu telefonicznym kandydatek.

Dyrektor MOPS w Hajnówce
Mariusz Iwaniuk