Warsztaty kulinarne

19 lutego 2020r., w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce odbyły się warsztaty: kulinarne, edukacji ekonomicznej oraz niemarnowania żywności. W warsztatach wzięło udział ok. 20 uczestników Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019 przy współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Bankiem Żywności Suwałki-Białystok.

W ramach warsztatów kulinarnych uczestnicy poznali różne możliwości przygotowywania potraw oraz wykorzystywania produktów spożywczych. Podczas warsztatów ekonomicznych mogli dowiedzieć się jak tworzyć, realizować i kontrolować swój budżet domowy, oraz jak ekonomicznie prowadzić gospodarstwo domowe.