DZIENNY DOM POMOCY

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa Podlaskiego

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce ogłasza nabór osób do DZIENNEGO DOMU POMOCY ul. 11 Listopada 22 zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka, które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb.

DZIENNY DOM POMOCY to rodzaj ośrodka wsparcia, środowiskowa forma pomocy półstacjonarnej służąca utrzymaniu osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałaniu instytucjonalizacji.

DZIENNY DOM POMOCY w Hajnówce :

  • zapewni usługi socjalne w tym gorący posiłek

  • zaspokoi potrzeby towarzyskie i kulturalne

  • zadba o kondycję fizyczną i psychiczną

  • zapewni terapię zajęciową wykorzystującą: kinezoterapię, arteterapię, muzykoterapię, biblioterapię, ludoterapię, filmoterapię

  • zapewni pomoc psychologiczną i prawną oraz dodatkowe ubezpieczenie

  • zapewni treningi zaradności życiowej i umiejętności społecznych

DZIENNY DOM POMOCY funkcjonować będzie w dni powszednie poniedziałek – piątek w godzinach 8ºº do 16ºº.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach realizowanych w DZIENNYM DOMU POMOCY w Hajnówce zapraszamy do składania formularza zgłoszeniowego w siedzibie MOPS ul. 11 Listopada 24 w dni powszednie w godzinach : 8ºº-16ºº- kontakt telefoniczny (85) 6822011. Formularz dostępny na stronie internetowej MOPS w Hajnówce.

Osoba odpowiedzialna za rekrutację: Małgorzata Gdowska tel kontaktowy (85) 6822011 wew.4

Dofinansowanie w ramach Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 IX; Rozwój Lokalny, 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Gmina Miejska Hajnówka, Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie Miasta Hajnówka

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Hajnówce

Regulamin_naboru_i_rekrutacji_uczestnikow_w_projekcie