INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU NABORU OFERT NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce informuje o unieważnieniu naboru ofert na stanowisko pracy – opiekun specjalistyczny osób zależnych w Dziennym Domu Pomocy w Hajnówce przy ul. 11 Listopada 22 działającego w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce (1– etat) w ramach realizowanego projektu „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie Miasta Hajnówka” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Uzasadnienie

  W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy – opiekun specjalistyczny osób zależnych w Dziennym Domu Pomocy w Hajnówce przy ul. 11 Listopada 22 działającego w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce (1– etat) w ramach realizowanego projektu „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie Miasta Hajnówka” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. opublikowane w dniu 12 listopada 2020 r. na stronie internetowej mops-hajnowka.pl wpłynęły 2 aplikacje.

W dniu 27-11-2020 r. Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce zarządzeniem nr 11/2020 z dnia 25-11-2020 dokonała analizy przedłożonych dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym, a w szczególności w zakresie wymagań niezbędnych (obligatoryjnych) określonych w ogłoszeniu o naborze.

W wyniku weryfikacji dokumentów aplikacyjnych stwierdzono, iż żadna z 2 kandydatur nie spełnia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

W związku z powyższym nabór na stanowisko pracy – opiekun specjalistyczny osób zależnych w Dziennym Domu Pomocy w Hajnówce przy ul. 11 Listopada 22 działającego w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce (1– etat) w ramach realizowanego projektu „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie Miasta Hajnówka” zostanie ogłoszony niezwłocznie ponownie.

Dyrektor MOPS w Hajnówce

Mariusz Iwaniuk