FERIE W ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ PRZY MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W HAJNÓWCE

Ferie zimowe to wymarzony czas dla dzieci. Jak co roku Świetlica Socjoterapeutyczna przy MOPS w Hajnówce realizowała projekt Akcja Zima 2018 w Świetlicy Socjoterapeutycznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce‟.

W ramach projektu odbyły się dwa warsztaty plastyczne, podczas których wychowankowie zamienili się w artystów i z ogromną pasją i zaangażowaniem wykonali piękne, kolorowe ozdoby z drewna oraz różne przedmioty z gliny samoutwardzalnej, m.in. wazony, kubki, miski.

Główną atrakcją ferii był wyjazd do Białegostoku. Uczestnicy wycieczki obejrzeli spektakl pt. Cudowna lampa Alladyna‟ w Białostockim Teatrze Lalek oraz zjedli przepyszny obiad w KFC.

Warsztaty plastyczne oraz wyjazd były możliwe dzięki dofinansowaniu Burmistrza Miasta Hajnówka za co serdecznie dziękujemy.

Oprócz opisanych wyżej atrakcji nie zabrakło również na feriach wspólnego śpiewania, tańców, zajęć ruchowych, zajęć plastycznych, gier i zabaw świetlicowych.

Zajęcia edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa podczas ferii zimowych w mieście i na wsi przeprowadzili wspólnie pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce, Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Hajnówce i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dzieci uczęszczające do placówki miały możliwość rozwijać swoje pasje i zainteresowania oraz miło i kulturalnie spędzić czas wraz z rówieśnikami.

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY