Relacja ze szkolenia w MOPS

W dniu 08.11.2019 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce na sali konferencyjnej odbyło się szkolenie pt „Wykorzystywanie narzędzi Dialogu Motywacyjnego do pracy z klientem Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych”.

W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele instytucji zajmujących się na co dzień pracą z osobami dotkniętymi problemem alkoholowym. Prowadzącym był Pan Błażej Rafał Gawroński- ekspert Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ds. Lokalnych i Regionalnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a organizatorem szkolenia był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hajnówce.

Celem szkolenia wprowadzającego do Dialogu Motywacyjnego jest zapoznanie uczestników z pojęciami opisującymi ten sposób kontaktu z klientem. Poznają również koncepcję motywacji jako procesu i zasad jego wspierania. Prowadząc rozmowę w duchu Dialogu Motywacyjnego można zwiększyć swoją skuteczność oddziaływania w takich rejonach jak: motywowanie klientów do podjęcia pracy, motywowanie do podjęcia terapii alkoholowej , motywowanie ofiar przemocy do przerwania cyklu przemocy i zmiany swojego życia. Dialog Motywujący poprzez swoją empatyczną formę sprawia, że praca jest mniej obciążająca dla samego konsultanta, co w rzeczywistości zmniejsza ryzyko wypalenia zawodowego.