Nagroda Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Dzień 21 listopada jest Dniem Pracownika Socjalnego. Z tej okazji Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jak co roku przyznaje nagrody i wyróżnienia za wybitne, nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej. Tegoroczny dzień jest dla nas szczególny, gdyż wśród laureatów nagród i wyróżnień w zakresie pomocy społecznej przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, znalazła się Pani Krystyna Kośko – specjalista pracy socjalnej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce.

W tegorocznej edycji zgłoszono 142 wnioski o nagrody, spośród których przyznano 5 nagród indywidualnych, 7 nagród zespołowych oraz 11 wyróżnień w formie listów gratulacyjnych, w tym 5 indywidualnych i 6 zespołowych. Tym bardziej nam miło, gdyż Pani Krystyna Kośko jako jedyna z woj. podlaskiego otrzymała indywidualne wyróżnienie za profesjonalizm, zaangażowanie, rzetelność, otwartość, pobudzanie aktywności społeczności lokalnej, prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej i udział w Projekcie „Szansa w Integracji”.

W imieniu Pani Minister list gratulacyjny Pani Krystynie Kośko przekazali podsekretarze stanu MRPiPS – Marcin Zieleniecki i Kazimierz Kuberski.

Podczas uroczystości odczytany został list Pani Minister Marleny Maląg do nagrodzonych, w którym podkreślone zostało, że pracownicy socjalni są na pierwszej linii frontu w walce z ubóstwem, marginalizacją, wykluczeniem społecznym. „Nieoceniona jest rola i działania prowadzone przez pracowników socjalnych, przede wszystkim poprzez prace socjalne, a także wsparcie osób z ubogich rodzin i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wysiłkach zmierzających do przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych”.