Rekrutacja do projektu Klub Integracji Społecznej Kurnik

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa PodlaskiegoProjekt pt. „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” jest współfinansowany w kwocie 730238,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce zaprasza mieszkańców miasta Hajnówka do zgłaszania się do udziału w projekcie „Klub Integracji Społecznej Kurnik„. Realizacja projektu jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest reintegracja i aktywizacja zawodowa 45 dorosłych mieszkańców miasta Hajnówka, którzy spełniają następujące kryteria:

  • zamieszkiwanie na terenie miasta Hajnówka,

  • korzystanie z pomocy społecznej w MOPS Hajnówka,

  • zagrożenie wykluczeniem społecznym.

Udział w projekcie jest bezpłatny i ma ułatwić uczestnikom projektu nabycie kwalifikacji zgodnych z predyspozycjami zawodowymi i potrzebami rynku pracy, a w efekcie w pozyskaniu zatrudnienia. Działania projektowe będą prowadzone w bardzo atrakcyjnej formie: grupowe i indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego, wsparcia psychologicznego, konsultacji z prawnikiem. Zostanie utworzona Kawiarenka Klubowa, w której uczestnicy będą mogli uzyskać pomoc specjalistów lub stworzyć dokumenty aplikacyjne. Przewidziane są kursy zawodowe, warsztaty z animatorem społecznym oraz płatne trzymiesięczne staże zawodowe.

Zgłoszenia do udziału w projekcie będą przyjmowane w terminie od 01.07.2021 do 13.08.2021 u pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce.

Zdj. nr 1 – plakat informacyjny dotyczący realizacji projektu i przewidzianego wsparcia.

Plakat z informacjami o naborze do projektu.